Sunday, November 15, 2009

Pometia pinata haiku

lost traveler--
matoa* leaf at the doorstep


*Pometia pinata
Wedomartani, November 15, 2009

No comments:

Post a Comment